MANUEL, octubre 2015

 

EL SOCAVÓ, EL CLAVEGUERAM, LES PLUVIALS I LES INUNDACIONS

 

Tots ens preguntem que passa amb el clot i pocs coneixem la veritat sobre el mateix. Nosaltres tractarem d'explicar de la manera més amena, gràfica i precisa el perquè del mateix i els danys col·laterals.

 

Fem un poc d'història.
 

Manuel antigament, com tots els pobles, aboca les seues aigües residuals o negres a les fosses sèptiques (pous cegos) particulars o directament a les séquies. La séquia Comuna que recorre el poble longitudinalment és una i la séquia del Molí que naix en la plaça i aflora junt amb la carretera de la Pobla Llarga una altra. A banda d'estes dos conegudes hi ha una xarxa subterrània pràcticament desconeguda. Els carrers Juan Moreno (carrer la Font) , L'Abat, Pius XII (carrer dels metges) i Felix Rodriguez de la Font aboquen a la séquia Comuna o a la Per a. La plaça del Capellà Pascual Vidal, la plaça de Sant Gil, Mestre Garrigues i l'Ángel a la séquia moruna o del Molí que discorre a mes de cinc metres de profunditat. Altres séquies com la de Sant Joan de L'Énova, el mataero o la del Terç són utilitzades amb la mateixa finalitat. Les aigües pluvials circulen superficialment fins a trobar un sobreeixidor natural o algun forçat a la séquia Comuna excepte Mestre Garrigues i adjacents que desaiguen en la séquia del Molí.

 

L'any 2000 es dissenya un traçat que permetrà gestionar les aigües residuals correctament d'acord amb les normes sanitàries. L'any 2008, quasi completat tot el traçat, ja vam abocar les nostres aigües residuals a la depuradora de Rafelguaraf. El traçat que ens connecta amb Rafelguaraf s'inicia en l'encreuament dels carrers Ángel i Degà Songel i paral·lel a la séquia Comuna es dirigix a la depuradora.

 

Queden pendents de connectar el carrer Mestre Garrigues i adjacents per no tindre el nivell apropiat i algunes vivendes del carrer Ángel continuen abocant a la séquia del Molí. La solució que s'adopta per a açò consistix a intercalar una estació de bombament que eleve l'aigua fins a la xarxa i impedisca que aflore a l'exterior. Al realitzar esta obra, a pesar de l'avís dels veïns que per ací passen les pluvials, l'Ajuntament reduïx el cabal de la séquia subterrània en més d'un 80 per cent.

 

Per al tractament de les pluvials de tot el poble s'instal·la, l'any 2009, una estació de bombament de gran capacitat que, prèvia selecció de les pluvials en l'encreuament Ángel/Deán Songel, les elevarà fins a abocar-les en la séquia Comuna. La dita estació, ja acabada, queda pendent de funcionar per no tindre subministrament elèctric. La Conselleria indica que la seua posada en marxa és fonamental per a l'avacuación de les aigües pluvials. L'alcalde, José Cambra Bueno, es compromet a aconseguir el subministrament a pesar dels impediments de l'ADIF (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) per a travessar la línia ferroviària. La Conselleria li advertix que, al tractar-se d'un funcionament puntual, el subministrament es pot realitzar per mitjà d'un grup electrogen. Curiosament les pluvials que, en este moment no tenen el suport de l'estació de bombament, troben una connexió al principi del carrer Mestre Garrigues amb la séquia subterrània del Molí i aboquen en està trobant així un sobreeixidor natural.  

 

Primeres pluges. Primeres conseqüències

 

El temps no entén d'obres i, com veiem en els dos paràgrafs anteriors, hi ha una reducció de caudal en un sobreeixidor de pluvials i una estació de bombament que no funciona per no tindre subministrament elèctric. En esta situació, al setembre de 2009, es produïxen tempestats entre els dies 22 i 28 i l'aigua entra en abundància en tres ocasions en les vivendes de Mestre Garrigues i en els garages, soterranis i semisoterranis del carrer Ángel i adjacents. És el veïnat que, ajudant-se els uns als altres, buiden les cases negades i intenten salvar el mobiliari que poden. Els danys materials són quantiosos. Estos fets són ignorats per l'Ajuntament a pesar de la presència de la policia municipal i dos regidors del GIP i un del PP. Al llarg dels anys 2010 a 2013 estes escenes s'han repetit més d'una desena de vegades.

 

Cal recordar que els veïns de Mestre Garrigues en 1999 van pagar una Contribució Especial perquè José Cambra Bueno, llavors alcalde, els canalitzarà les pluvials subterràniament fins la séquia del Molí. Com hem llegit en els paràgrafs anteriors la dita canalització queda reduïda i pràcticament anul·lada deu anys després i està vegada totalment gratis.

 

Hem pogut veure que en les dates que estem citant la via fèrria ha desaparegut i inclús tenim construït el pont de la circumval·lació, amb baranes de ferro i tot, el qual suposem que es va fer amb els permisos pertinents de l'ADIF (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) , la mateixa empresa que li nega a Cambra el dret a passar un cable elèctric per a solucionar el tema de les inundacions. Perquè no insistix Cambra demanant el permís de nou? Que li passa a Cambra amb les inundacions? Li agraden?.  

 

Ara, continuant amb el tema de les inundacions, detallarem la informació encreuada entre José Cambra Bueno i els veïns. Aclarim que, en un principi, el tema ho va fer seu i no ho va participar en el plenari a l'oposició. Esta participació al plenari la van fer els veïns al veure que el tema era ignorat totalment.
 

Escrits i reunions entre l'alcalde i els veïns.

 

En el mes de febrer de 2009 l'Ajuntament inicia unes obres al final del carrer Angel per a interceptar la séquia moruna (segle XVI) utilitzada com a desaigüe dels carrers M.Garrigues i Ángel i redirigir-la, per mitjà d'una bomba hidràulica, a la xarxa general de clavegueram. Els veïns, a la vista del dimensionament de la mateixa, denuncien el tècnic José Ferrer i al llavors alcalde i al mateix temps regidor d'urbanisme José Cambra Bueno, les conseqüències que derivaran de tal obra. Avisen de les possibles inundacions que es produiran en el carrer Mestre Garrigues quan es produïsquen pluges torrencials ja que reduïxen l'evacuació de les mateixes a quasi la desena part del seu cabal. Els representants de l'Ajuntament fan cas omís de les advertències verbals.

El 13 de febrer de 2009, els veïns presenten un escrit dirigit a l'alcalde, José Cambra Bueno, reiterant l'advertència verbal. Davant del silenci per resposta, reiteren l'escrit amb data 23 d'abril. El 22 de maig arriba la resposta de l'alcalde indicant que les advertències dels veïns es basen en càlculs erronis i els recorda que el clavegueram públic és una competència municipal.

El 22 d'agost de 2009 els veïns denuncien la situació en el diari Las Provincias i a peu de pàgina apareixen declaracions de l'alcalde divagant.

 

Els dies 22, 27 i 28 de setembre de 2009 les pluges tiren 108, 117 i 90 litres per metre quadrat amb pics torrencials que produïxen inundacions els tres dies. Les prediccions dels veïns, per a desgràcia dels mateixos, s'han complit àmpliament. No sols s'ha vist afectada el carrer M.Garrigues, cal afegir el carrer Ángel i els seus adjacents. A pesar de les queixes dels veïns l'alcalde, José Cambra Bueno, es dirigix a la premsa (Les Províncies) denunciant un tall de subministrament elèctric al mateix temps que omet les inundacions i al·lega que els embornals han funcionat correctament. El 29 d'octubre de 2009 el periòdic Levante fa públiques les denúncies dels veïns.

El 3 de novembre de 2009 els representants de més d'una trentena de famílies li dirigixen a l'alcalde un escrit reiterant-li per enèsima vegada el tema de les inundacions.

El 25 de novembre de 2009 l'alcalde, després de convocar-los, rep als veïns en audiència acompanyat del tècnic José Ferrer. El que va dir està gravat i resumit, en cas contrari hui costaria creure-ho. Psicològicament va saber manejar els veïns però com a alcalde va ser un fracàs. El 8 de febrer de 2010 es va mantindre una altra reunió amb ell perquè els veïns aportaren idees per a solucionar el problema (?) . Un altre fracàs.

 

 

El 10 de juliol de 2009 s'inaugura l'estació L'Enova-Manuel quedant definitivament anul·lada la via fèrria que travessa Manuel. ADIF (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) ja no la usarà i la carretera de circumval·lació desmunta part de la via fèrria per a la seua execució.

El 2 de desembre de 2009 José Cambra Bueno dirigix un escrit a la Conselleria de Vaig mesurar Ambient confirmant que ell es farà càrrec del subministrament elèctric per a les bombes del sobreeixidor.

 

En estes dates ja no hi ha cap problema per a accedir a la xarxa elèctrica quant a l'ADIF es referix però la connexió no es realitza i les bombes continuen tancades i sense funcionar.

 

Els veïns no rebem cap comunicació per part de l'Ajuntament i menys encara actuacions. Des de setembre de 2009 l'aigua ha entrat en les vivendes en més de deu ocasions. Els danys de desenes de milers d'euros  ascienden, en algun cas particular, a més de 10.000 euros i en tots els casos l'angoixa i el desesper es produïx quan s'anuncia gota freda o simplement ruixats intensos. Famílies han optat per protegir les seues vivendes permanentment amb taulers fixats amb algeps per a impedir el pas de l'aigua. Una vergonya.

 

En el Ple del 23 de desembre de 2011 Ramiro Monroig (PSPV) li exposa a l'alcalde que els veïns es queixen d'inundacions. L'alcalde diu que no sap res.

El 9 de febrer de 2012 tres veïns dirigixen escrits independienes al alcalde. Per discreció només mostrem part d'un d'ells. Els tres escrits van ser analitzats per José Cambra i només va arribar a la conclusió que havien sigut redactats per la mateixa persona. Va ser incapaç de detectar la necessitat d'activar la bomba de traga per a les pluvials.

Al desembre de 2012 els veïns dirigixen un escrit a l'Ajuntament detallant pràcticament tot el que exposa. L'escrit, en esta ocasió, va dirigit des de l'alcalde fins als portaveus de l'oposició incloent també els regidors presencials de les inundacions, a l'arquitecte Sr. Sala i al tècnic José Ferrer. Es produïx un esclat en el següent ple i ara ja està tot el món assabentat de les gestions i fets. No hi ha gens ocult.

 

Millores realitzades en la gestió de les aigües pluvials.

 

Citem algunes millores o manteniment. Al maig de 2010 el carrer Mestre Garrigues es connecta al clavegueram i els seus pluvials es connecten directament a la séquia del Vaig moldre. L'obra la supervisa l'arquitecte Sr. Sala. Paral·lelament, les obres de la rotonda que desvien la séquia del Molí ajusten la seua connexió a l'estació de bombament del carrer Ángel amb un caudal equivalent al màxim detectat   (5.000 centímetres quadrats de secció en compte dels 314 assignats per l'Ajuntament) . Al setembre de 2012 l'empresa  JJS amplia el cabal de la séquia del Molí al seu pas per l'estació de bombament del carrer Ángel i neta la seua eixida de mala herba. A l'octubre de 2013 l'empresa JJS realitza dos embornals nous en la plaça canalitzats a la séquia comuna i restaura ampliant-ho el caudal dels dos existents.

Tot açò que es fa s'acompanya de neteges d'embornals, neteja de clavegueram i observacions, per mitjà d'un robot, de l'estat del clavegueram. Perquè bé: a ningú se li ocorre fer cas als veïns, quantificar la quantitat d'aigua que pot tirar una tempestat sobre el nucli urbà de Manuel i verificar si el clavegueram té capacitat suficient d'evacuació.

 

Després de les esmentades millores les inundacions cessen en el carrer Mestre Garrigues i adjacents. No ocorre el mateix amb el carrer Ángel i les seues.

 

Inici, causes i fi del socavó.

 

Julio de 2015. EL SOCAVÓ. Este buit subterrani es produïx en l'encreuament dels carrers Ángel i Degà Songel. Personal de l'Ajuntament ho descobrix al detectar anomalies de nivell en el paviment que unix ambdós carrers. Una vegada al descobert es realitzen tastos per a veure les causes que ho han motivat. A profunditats superiors als quatre metres es descobrix la connexió del clavegueram general amb la canalització fins a la depuradora de Rafelguaraf. Donada la magnitud de les erosions produïdes per les filtracions de l'aigua i el perill que comporta per al tràfic i les finques limítrofs, es deté l'obra i es busca en l'Ajuntament documentació respecte d'això que facilite l'actuació que s'ha de seguir. En l'Ajuntament no hi ha cap documentació. Presumptament (que es diu ara) el govern ixent (GIP) l'ha extraviat i, per tant, el govern entrant (BLOC-COMPROMIS / PSPV) se les ha d'enginyar. La solució és que José Antonio Pastor (actual alcalde) i Ramiro Monroig (regidor d'urbanisme) es desplacen a València a localitzar en els distints organismes oficials l'empresa o empreses que van realitzar la connexió del clavegueram a l'EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals).

 

Després d'obtindre els documents, comprovar plans, escrits, dates i firmes detecten que les aigües pluvials no disposen d'eixida suficient perquè l'estació de bombament que les dirigix a la séquia Comuna no està activa. Açò últim ha provocat que, en els dies de pluja intensa, l'excedent d'aigua impossible de canalitzar haja buscat en el subsòl camins alternatius que, ajudats de la pressió, han rebentat canonades i instal·lacions pròpies del clavegueram, han penetrat en els soterranis i semisoterranis bé a través dels desaigües o rebentant sòls o parets.
El nou govern posarà en marxa l'estació de bombament. De fet ja s'han realitzat les proves pertinents per mitjà d'un grup electrogen i funciona correctament. El socavó, una vegada sanejades les connexions, es procedirà al seu segellat. (Nota: per als curiosos simplement dir que davall el clot es bifurcaven les aigües residuals a la depuradora, les pluvials a l'estació de bombament i un xicotet sobreeixidor per gravetat a la séquia del Molí).

 

Des d'ací donem les gràcies als musulmans per la seua séquia del segle XVI i a Jose Antoni Pastor i a Ramiro Monroig pel seu esforç a aconseguir en un mes el que li va negar al poble el govern anterior durant sis anys.

!AH! Només falta netejar i sanejar l'eixida a l'exterior de la séquia del Molí.

 

Reiterem la satisfacció que ens produïx l'interés de l'equip de govern actual per a solucionar un problema centenari que afecta tot el nucli antic i zona del carrer Ángel. Però, desitgem que estes mesures no tinguen caràcter temporal i conseqüència de la bona disposició dels actuals governants, sinó que, s'adopten solucions permanents que no depenguen de la voluntat dels polítics de cada període legislatiu. Hem patit una amarga experiència amb desgràcies produïdes amb una certa freqüència i que tenien la indiferència com a resposta. I açò és de tal gravetat, que no pot quedar al capritx del governant de torn. Per això, el nostre interés en què el tema de les inundacions en les vivendes i baixos de Manuel es concloga de forma definitiva amb els mitjans que actualment es coneixen i, per tant, deixe de ser notícia.

 

No oblidem mostrar la imatge i el so de les bombes de traga al vertir l'aigua a la séquia. També podem sentir els espontanis crits de Ramiro confirmant el funcionament correcte.

Declaracions de l'alcalde, Josep Antoni Pastor, al periòdic Levante.

Declaracions del regidor d'urbanisme, Ramiro Monroig, al periòdic Levante

 

Una pregunta que no ens volem quedar sense resposta: Perquè l'alcalde, Jossé Cambra Bueno, no va posar en funcionament l'estació de bombament?

Una altra pregunta si la resposta a la primera no convenç: Es poden exigir responsabilitats?.

ASOCIACIÓN DE VEÏNS DE MANUEL , 3 de octubre de 2015